Onterecht ziekteverzuim onderzoek

Ook in uw bedrijf of organisatie kunnen er medewerkers zijn die het niet zo nauw nemen met integriteit. Een valse of onterechte ziekmelding kan u flink wat geld kosten. Hebt u een vermoeden dat een medewerker zich schuldig maakt aan onterecht ziekmelden? Schakel dan Recherchedienst Nederland in om onderzoek te doen. 

Signalen van een valse ziekmelding 

Natuurlijk vertrouwt u uw personeel. U gaat van het goede uit. Ook als iemand zich ziekmeldt. Helaas komt het toch af en toe voor dat een medewerker om wat voor reden dan ook een valse ziekmelding doet. Maar hoe komt u daarachter?

Dit kunnen signalen zijn: 

  • U hoort geluiden dat uw medewerker niet zo ziek blijkt te zijn als hij/zij zich voordoet 
  • Er lijken steeds meer klachten bij te komen 
  • Uw medewerker lijkt alle contact met u, de werkgever, uit de weg te gaan 
  • U krijgt een duidelijk signaal dat uw medewerker tijdens de ziekteperiode aan het werk is voor een andere werkgever of zichzelf 
  • Op sociale media lijkt de ‘zieke’ medewerker allesbehalve ziek te zijn 

Ondanks deze signalen kan het lastig zijn te bewijzen dat een medewerker zich schuldig maakt aan onterecht ziekmelden en dus bedrijfsfraude. U wilt de verstandhouding graag goed houden en geen wantrouwen uitstralen. Schakel bij een vermoeden van een valse ziekmelding daarom een recherchebureau in. 

Onderste steen boven 

Recherchedienst Nederland heeft veel ervaring met het onderzoeken van valse/onterechte ziekmeldingen. Wij doen op een integere en deskundige manier onderzoek naar de ziekmelding van uw werknemer. Wij halen de onderste steen boven zodat u overtuigend bewijs of juist ontlastend bewijs in handen heeft over de onterechte ziekmelding. 

Onterecht ziekmelden onderzoeken? 

Heeft u een vermoeden dat een van uw medewerkers zich schuldig maakt aan onterecht ziekteverzuim? Wilt u zeker van uw zaak zijn? Neem dan Recherchedienst Nederland in de arm om uitgebreid onderzoek voor u te doen. Neem nu contact op voor een intake.