Recherchedienst Nederland is een geregistreerde handelsnaam van Inquirendum – Recherche- en digitaal onderzoek en is een landelijk opererend particulier recherchebureau. Wij werken voor bedrijven met als specialisaties arbeidsrecht en bedrijfsfraude. Onze rechercheurs hebben jarenlange recherche-ervaring bij zowel de politie als in de particuliere recherchebranche. 

Recherchedienst Nederland werkt met goedkeuring van het Ministerie van Justitie en POB-vergunning 1297, is gelegitimeerd door de politie en is ook in het bezit van een keurmerk van de branchevereniging voor particuliere onderzoeksbureaus. Hierdoor bent u er zeker van dat u in zee gaat met een betrouwbaar recherchebureau die kwaliteit levert.

Wij werken met een goedkeuring van het Ministerie van Justitie en POB-vergunning 1297, zijn gelegitimeerd door de politie en zijn ook in het bezit van een keurmerk van de branchevereniging voor particuliere onderzoeksbureaus. Zo bent u er zeker van dat u wettig bewijs in handen heeft tijdens een eventuele strafzaak of civiele procedure. 

Particulier recherchebureau: onze aanpak 

Recherchewerk moet uitermate zorgvuldig gebeuren. Uw privacy en die van eventuele andere betrokkenen is voor ons van groot belang. Daarnaast zorgen wij er altijd voor dat u onze rapportage als wettig bewijs kunt gebruiken in een strafrechtelijk onderzoek of civiele procedure. Om u deze garanties te kunnen geven, werken wij als particulier recherchebureau volgens een standaard aanpak. Zo bent u er zeker van dat wij de hoogste kwaliteit recherchewerk leveren. 

Recherchewerk: de stappen 

Hoe werken wij als particulier recherchebureau? We starten altijd met een intakegesprek. Hierbij bespreken we met u de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. Zo komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan. Als wij uw probleem in kaart hebben gebracht, maken we samen met u een duidelijke doelstelling. 

Ieder onderzoek bestaat uit een administratief vooronderzoek en het feitelijke tactische onderzoek (het echte recherchewerk). Het voorbereidend onderzoek wordt veelal uitgevoerd door één rechercheur. Voor het echte recherchewerk schakelen wij nagenoeg altijd meerdere rechercheurs in. 

Gedurende en na afloop van het onderzoek delen wij onze bevindingen met u als opdrachtgever. De bevindingen van ons recherchewerk leggen wij vast in een eindrapportage. Als particulier recherchebureau stellen wij deze rapportage samen volgens alle wettelijke normen.

Op zoek naar een particulier recherchebureau? 

Een particulier recherchebureau inschakelen dat snel, flexibel en volgens alle wettelijke normen werkt? Recherchedienst Nederland kan 24/7 recherchewerk voor u uitvoeren. Denk aan onderzoek naar bedrijfsdiefstal, internetfraude, woonfraude en meer.

Neem nu contact op voor het plannen van een intakegesprek.