Woonfraude

Als woningbouwvereniging, gemeente of commerciële woningverhuurder krijgt u er altijd een keer mee te maken: woonfraude. Als u hier niets tegen doet, kan u dat duur komen te staan. Woonfraudeonderzoek laten doen, voorkomt dat u later hoge kosten hebt.

In de eerste helft van 2017 bleek het aantal gevallen van woonfraude in de gemeente Amsterdam explosief gestegen te zijn. De gemeente legde in 6 maanden tijd al voor 2 miljoen euro boetes op. Vooral het verhuren via Airbnb en Booking.com leidde tot woonfraude. Maar wat is woonfraude nou precies?

Wat is woonfraude?

Bij woonfraude wordt een woning onrechtmatig bewoond, onrechtmatig doorverhuurd of onrechtmatig gebruikt, waarbij géén toestemming is van de eigenaar. Denk aan:

  • Illegaal onderverhuren
  • Woning gebruiken als bedrijfspand of opslagplaats
  • Op papier in een woning wonen, maar in de praktijk ergens anders (denk aan uitkeringsfraude)
  • Huisvesting van illegalen
  • Met te veel mensen in een woning wonen (overbewoning)
  • Hennepteelt in een woning
  • Woning gebruiken als pension of voor prostitutie

Woonfraude ziet u vaak niet van buiten. Neem signalen (bijvoorbeeld klachten van buren of buurtbewoners) dus altijd serieus, want woonfraude is iets wat u zo snel mogelijk de kop in wilt drukken.

Mogelijke gevolgen van woonfraude

Voor u als woningbouwcoöperatie, gemeente of commerciële woningverhuurder kan woonfraude namelijk flink wat nadelige gevolgen hebben. We noemen er een paar:

  • Voor sociale huurwoningen geldt de bekende wachtlijst. Wanneer een van uw woningen illegaal wordt onderverhuurd of gebruikt om uitkeringsfraude te plegen, betekent dat langer wachten voor de mensen die netjes op de wachtlijst staan.
  • Woonfraude is vaak niet bevorderlijk voor het netjes houden van een woning en een prettig leefklimaat. De leefbaarheid in en rondom de woning, trappenhuis en de buurt kan aardig achteruitgaan bij illegale bewoning.
  • Hennepteelt kan zorgen voor stankoverlast, kortsluiting en in het ergste geval zelfs brand. Maar liefst 30% van de woningbranden ontstaat door wietteelt. Niet alleen de betreffende woning, maar ook omliggende woningen kunnen beschadigd raken.

Uiteindelijk krijgt u als eigenaar van de woning de rekening gepresenteerd. Niet iets waar u op zit te wachten. Woonfraude aanpakken is de enige oplossing. Wat kunt u doen?

Woonfraude aanpakken: schakel recherchebureau in

Uiteraard kunt u een boeteclausule opnemen in een huurcontract. Of u kunt een huurcontract beëindigen. Zowel in het geval van een boete als opzegging van een huurcontract zult u met goede bewijzen moeten komen dat iemand zich schuldig maakt aan woonfraude. En dat kan knap lastig zijn. Er gaat ontzettend veel tijd en mankracht inzitten. Iets dat u waarschijnlijk niet in overvloed heeft.

Het is dus verstandig een partij in te huren die vaker met dit bijltje gehakt heeft: een particulier recherchebureau. Een recherchebureau heeft de goede ingangen en de juiste kennis om een gedegen woonfraudeonderzoek te doen. Zo heeft u op korte termijn alle bewijzen in handen om de woonfraude aan te pakken.

Laat nu een woonfraudeonderzoek doen

Recherchedienst Nederland heeft ervaren rechercheurs in dienst die een uitgebreid woonfraudeonderzoek voor u kunnen doen. Het bewijs wordt volgens de regels van de wet verzameld zodat u het onderzoeksdossier kunt gebruiken voor een civiele rechtszaak.

Neem nu contact op, dan plannen we zo snel mogelijk een intake in.