Woonfraude

Heeft u als gemeente, verhuurder of woningcorporatie het vermoeden dat iemand woonfraude pleegt? Vindt u het lastig om bewijzen te verzamelen? Recherchedienst Nederland heeft ervaring met het doen van onderzoek naar woningfraude, waaronder illegale onderhuur. Wij komen met overtuigende bewijzen.

Illegale onderhuur en andere woonfraude

Woonfraude is het onrechtmatig bewonen of doorverhuren van een woning. Illegale onderhuur is slechts één vorm van deze fraude. De volgende situaties vallen onder woonfraude:

  • Een woning deels of geheel doorverhuren aan derden zonder toestemming

  • Een woning niet of nauwelijks bewonen

  • Gebruiken van een woning als opslagplaats of bedrijfsruimte

  • Huisvesting van illegalen

  • Overbewoning

  • Gebruiken van een woning als pension, voor hennepteelt of prostitutie.

De gemeente kan mensen die woonfraude plegen een boete opleggen. Woningbouwverenigingen kunnen het huurcontract van de fraudeur stopzetten.

Onderzoek woonfraude

Heeft u hulp nodig bij het bewijzen van woningfraude zoals illegale onderhuur? Wij doen uitgebreid onderzoek en leggen alle bewijzen vast in een onderzoeksdossier. Onze ervaren rechercheurs kunnen huisbezoeken afleggen, maar ook observaties doen. Deze ondersteunen ze eventueel met foto’s en video’s.

Ook administratief onderzoek is een onderdeel van ons onderzoek naar woonfraude. Vaak is er namelijk ook sprake van valsheid in geschrifte. Denk aan het vervalsen van een handtekening of een valse werkgeversverklaring opvoeren. Valsheid in geschrifte is strafbaar.

Pak woonfraude nu aan

Roep woonfraude zoals illegale onderhuur nu een halt toe en schakel Recherchedienst Nederland in voor een uitgebreid onderzoek. Neem contact op en we maken meteen een afspraak voor een intake.
Naast woonfraude doen wij ook onderzoek naar andere vormen van fraude, zoals bedrijfsfraude en internetfraude.