onterecht ziekteverzuim

Als werkgever kan een ziekmelding van een werknemer u behoorlijk wat kopzorgen geven. Los van de kosten, heeft u namelijk ook een zorgplicht richting uw medewerker. Maar wat als u het vermoeden heeft dat uw werknemer zich schuldig maakt aan onterecht ziekteverzuim? Wij leggen u precies uit wat uw plichten en mogelijkheden zijn.

Ziekmelding werknemer kost veel geld

Volgens een onderzoek van TNO naar de kosten van ziekteverzuim kost een zieke werknemer gemiddeld 230 euro per dag. Dit kan nog veel hoger zijn, afhankelijk van onder andere het salaris van uw werknemer. Deze kosten bestaan uit veel meer dan alleen het doorbetalen van loon. Ook bijvoorbeeld het wegvallen van productiviteit en opbrengst, de verzuimbegeleiding- en registratie en vervanging van personeel kosten geld.

Vermoeden onterecht ziekteverzuim

Maar wat als u het vermoeden heeft dat uw werknemer helemaal niet ziek is en zich schuldig maakt aan onterecht ziekteverzuim? Dan is er een aantal signalen waar u op kunt letten:

  • U krijgt de indruk dat uw werknemer het herstel tegenwerkt of probeert te rekken
  • Van collega’s ontvangt u signalen dat de werknemer helemaal niet zo ziek is als hij/zij beweert
  • Het aantal en soort klachten blijft maar toenemen
  • Uw werknemer probeert u te ontlopen
  • Op sociale media ziet u uw werknemer allerlei activiteiten ondernemen die niet passen bij het ziektebeeld
  • U krijgt signalen dat uw werknemer ergens anders aan het werk is

Herkent u een of meerdere van deze signalen? Dan is het tijd voor actie en een eventueel ontslag.

Uw verplichtingen bij voorgenomen ontslag

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Hier staat onder andere in dat u nog maar één reden kunt opgeven voor het ontslag van een werknemer, in plaats van meerdere. Onterecht ziekteverzuim kan een geldende ontslaggrond zijn.

Bij een voornemen van ontslag heeft u echter wel allerlei verplichtingen. Zo moet u de werknemer goed informeren, hem/haar in staat stellen om het functioneren te verbeteren en aantonen dat het disfunctioneren niet ontstaan is door onvoldoende zorg van uw kant. Vooral dit laatste punt is zeer belangrijk.

Bouw een actueel personeelsdossier op

Om te bewijzen dat u voldoende zorg heeft verleend aan uw werknemer is het belangrijk dat u een actueel personeelsdossier opbouwt. Hier kunt u alle stappen die u heeft gezet, duidelijk beschrijven. Voer bijvoorbeeld elke week (of in ieder geval regelmatig) een telefonisch gesprek met uw werknemer waarbij u goed doorvraagt hoe het nu gaat, wat de beperkingen zijn en hoe hij/zij de dag doorkomt. Deze gesprekken legt u vast, deelt u met de werknemer en voegt ze toe aan het dossier.

Onderzoek ziekmelding werknemer

Heeft u uw personeelsdossier op orde, dan kunt u de volgende stap ondernemen: onderzoek laten doen naar de mogelijk onterechte ziekmelding van uw werknemer. Wij raden u aan dit niet zelf te doen. Een onderzoek onterecht ziekteverzuim is namelijk aan veel wettelijke regels gebonden. Schakel dus altijd en ervaren recherchebureau in. Komt het tot een rechtszaak, dan weet u zeker dat het verzamelde bewijs geldig is. Wij leveren u een uitgebreid dossier zodat u tijdens de rechtszaak beslagen ten ijs komt.

Neem nu contact op

Heeft u het vermoeden dat uw werknemer zich schuldig maakt aan onterecht ziekteverzuim/ Wacht dan niet langer en laat grondig onderzoek uitvoeren. Neem nu contact met ons op. Onze rechercheurs staan voor u klaar.