Integriteit op de werkvloer

Integriteit op de werkvloer houdt veel bedrijven bezig. Logisch, want het kan veel schade aan uw bedrijf aanrichten als werknemers zich niet integer gedragen. Denk aan kosten van fraude, maar ook aan imagoproblemen. Wij geven 5 tips om de integriteit in uw bedrijf te verbeteren.

Integriteit en integer zijn als werknemer, wat betekent dat eigenlijk? Kortgezegd betekent het dat iemand zijn functie goed uitvoert, rekening houdend met zijn verantwoordelijkheden en de geldende regels. Ook is diegene aanspreekbaar en spreekt hij anderen aan op oninteger gedrag. Wegkijken als iemand anders zich niet integer gedraagt, maakt je zelf dus ook oninteger.

Integriteit bedrijf: breder dan u denkt

Waarschijnlijk denkt u bij oninteger gedrag aan fraude met uren of ziektemelding en zaken als bedrijfsdiefstal. Integriteit op de werkvloer is echter veel meer dan dat. Ook roddelen, het zwartmaken van collega’s of een leidinggevende, het aannemen van cadeaus, pesten en seksuele intimidatie vallen onder oninteger gedrag. Soms is het gedrag zelfs strafbaar, zoals seksuele intimidatie en diefstal. Hoe dan ook, dit soort gedrag is iets wat u in uw bedrijf zoveel mogelijk wilt voorkomen. Maar hoe?

5 stappen die u kunt ondernemen

Een personeelslid hoeft helemaal niet uit zichzelf een oninteger persoon te zijn. Soms ontstaan er problematische thuissituaties, zoals geldproblemen of een scheiding waardoor iemand vatbaarder is voor oninteger gedrag. Het kan ook zijn dat de situatie in uw bedrijf zelf te wensen over laat. Denk aan extreme werkdruk of onderbetaling van uw werknemers.

Met onderstaande praktische tips bent u in ieder geval al een heel eind op weg om de integriteit in uw bedrijf te verbeteren.

Stel een gedragscode op

Zorg dat er geen onduidelijkheid is bij uw werknemers over de regels in uw bedrijf. Met het opstellen van een officiële gedragscode, is het voor iedereen duidelijk wat de onderlinge afspraken over integriteit precies zijn. U kunt deze gedragscode bij iedere nieuwe sollicitant onder de aandacht brengen en standaard beschikbaar maken voor ieder huidig personeelslid. Bijvoorbeeld in de vorm van een gedrukt boekje, een PDF op intranet of een gezamenlijke map op de harde schijf van elke computer.

Organiseer een cursus of brainstorm

Het risico van een gedragscode is dat zo’n boekje al snel in een lade ligt te verstoffen. Alleen beschikbaar maken, heeft vaak niet veel effect. Zorg dat het onderwerp onder de aandacht blijft. Organiseer bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd een opfriscursus of brainstorm over integriteit in uw bedrijf. Laat personeel er zelf actief mee aan de slag gaan. Bespreek casussen en laat mensen oplossingen bedenken.

Geef zelf het goede voorbeeld

Als u wilt dat uw medewerkers zich integer gedragen, dan moet u dat zelf natuurlijk ook doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als u het zelf ook niet zo nauw neemt met het registreren van uren of als u zich bij elke kleine verkoudheid ziekmeldt, kunt u niet verwachten dat uw werknemers zich wel netjes aan alle regels houden. Hetzelfde geldt voor intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. Practise what you preach.

Leestip:

in het boek ‘Integriteit op de werkvloer’ leest u meer over dit onderwerp. Inclusief preventietips en mogelijkheden voor onderzoek.

Zorg voor een veilige en open sfeer

Een afrekencultuur en gesloten cultuur werkt oninteger gedrag op de werkvloer in de hand. Creëer een veilige en open sfeer in uw bedrijf. Mensen mogen fouten maken en daar ook op aangesproken worden door collega’s en hun leidinggevende. Maar dan wel zonder meteen de laan uit gestuurd te worden of een slechte beoordeling te krijgen. Zorg dat integriteit op de werkvloer bespreekbaar is en geen taboe.

Stel een meldpunt in

Kunnen mensen ergens terecht als ze oninteger gedrag van een collega zien of komen klokkenluiders terug van een koude kermis? Het is prettig als er een centrale plek is waar werknemers meldingen kunnen doen. Het liefst ook in vertrouwen als ze zich daarbij prettiger voelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een vertrouwenspersoon. Zorg vervolgens dat er ook daadwerkelijk actie ondernomen wordt als dat nodig is.

Met deze tips zorgt u ervoor dat de verleiding om oninteger gedrag te vertonen een stuk kleiner wordt.

Onderzoek naar integriteit op de werkvloer?

Heeft u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch te maken met vermoedelijk oninteger gedrag van een werknemer, zoals bijvoorbeeld bedrijfsfraude? Dan kunt u door ons een intergriteitsonderzoek laten doen. Zo zorgt u ervoor dat de onderlinge relatie met uw werknemer(s) niet onnodig verstoord wordt. Wij leveren een uitgebreid onderzoeksdossier dat als geldig bewijs kan dienen in een eventuele rechtszaak.

Meer weten of meteen een intake plannen? Neem contact met ons op. Wij staan voor u klaar.