Partneralimentatie fraude

Na een scheiding kan het voorkomen dat u alimentatie aan uw ex-partner moet betalen. Maar wat nou als u het vermoeden heeft dat uw ex-partner niet eerlijk is en fraude pleegt? Wij leggen uit wat u kunt doen.

Volgens het CBS vonden in 2016 meer dan 33.000 scheidingen plaats. De laatste jaren krijgt de ex-partner in ongeveer 16% van de gevallen alimentatie toegewezen. In de meeste gevallen gaat het dan om de vrouw. Wat zijn precies de regels voor alimentatie na een scheiding?

Alimentatie na scheiding: de regels nu

Als partners uit elkaar gaan, heeft de minstverdienende partner recht op partneralimentatie als hij of zij zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien. De rechter die het bedrag vaststelt, baseert de hoogte van de partneralimentatie op de levensstandaard zoals deze tijdens het huwelijk was. Iemand mag er dus niet te veel op achteruit gaan.
De betaler van de alimentatie moet hier uiteraard wel genoeg inkomen voor hebben. Er geldt een maximale termijn van 12 jaar. Bent u korter dan 5 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen in het spel? Dan is de termijn gelijk aan het duur van het huwelijk.

Wetsvoorstel voor verlaging alimentatie partner

In 2015 dienden de VVD, PvdA en D66 een initiatiefwetsvoorstel in om het aantal jaren naar beneden te krijgen. Zij wilden het volgende:

  • Na een huwelijk korter dan 3 jaar geen alimentatie partner.
  • Na 3 tot 15 jaar huwelijk betalen voor de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van 5 jaar.
  • Na een huwelijk van meer dan 15 jaar maximaal 10 jaar alimentatie partner.

Zijn er kinderen onder de 12 jaar? Dan zou de alimentatieplicht blijven staan als de zorg voor de kinderen niet evenredig verdeeld is.

Het is echter nooit tot een stemming over de wet gekomen. De partijen willen dit wel weer oppakken. Tot die tijd kan het dus voorkomen dat u als ex-partner 12 jaar alimentatie moet betalen of ontvangt. Maar wat doet u als u het vermoeden heeft dat uw partner niet eerlijk is en u onterecht (te veel) alimentatie betaalt?

Vermoeden van fraude?

Uw ex-partner kan op verschillende manieren frauderen, waardoor hij of zij na de scheiding onterecht partneralimentatie ontvangt. Denk aan:

✓ Liegen over verandering van inkomen
✓ Stiekem samenwonen met een nieuwe partner
✓ Opnieuw trouwen in het geheim

Maar hoe bewijst u dat uw ex-partner niet eerlijk is? Dat kan knap lastig zijn. Toch is het niet verstandig om het op zijn beloop te laten. Het kan u veel geld kosten als u niets onderneemt. U doet er verstandig aan om een recherchebureau een partner alimentatieonderzoek te laten doen.

Onderzoek naar fraude partneralimentatie

Recherchedienst Nederland heeft veel ervaring met het onderzoeken van fraude met partneralimentatie na een scheiding. Heeft u bijvoorbeeld het vermoeden dat uw ex in het geheim samenwoont? Wij voeren dan een uitgebreid onderzoek uit. Alleen een vermoeden is voor de rechter namelijk niet genoeg. Een rechter vindt pas dat er sprake is van officieel samenwonen (als zijnde gehuwd) als:

✓  Uw ex en de nieuwe partner een duurzame en affectieve relatie hebben
✓  De samenwonende partners elkaar wederzijds verzorgen en een gemeenschappelijke huishouding
voeren, of bijdragen in de kosten of op een andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

Juridisch kader: Burgerlijk Wetboek Artikel 1:160 (Familierecht)

Wilt u er zeker van zijn dat uw vermoedens kloppen? Dan zult u wat tijd en geduld moeten hebben totdat wij voldoende bewijs hebben verzameld.

Neem nu contact op

Betaalt u alimentatie na een scheiding en heeft u het gevoel dat uw partner alimentatiefraude pleegt? Laat zo snel mogelijk een alimentatieonderzoek uitvoeren. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Zo weet u zeker dat u straks geldig bewijs voor een eventuele rechtszaak in handen heeft. Neem nu contact op, dan plannen we zo snel mogelijk een afspraak in.