Particulier recherchebureau: onze aanpak

Recherchewerk moet uitermate zorgvuldig gebeuren. Uw privacy en die van eventuele andere betrokkenen is voor ons van groot belang. Daarnaast zorgen wij er altijd voor dat u onze rapportage als wettig bewijs kunt gebruiken in een strafrechtelijk onderzoek of civiele procedure. Om u deze garanties te kunnen geven, werken wij als particulier recherchebureau volgens een standaard aanpak. Zo bent u er zeker van dat wij de hoogste kwaliteit recherchewerk leveren.

Recherchewerk: de stappen

Hoe werken wij als particulier recherchebureau? We starten altijd met een intakegesprek. Hierbij bespreken we met u de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. Zo komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan. Als wij uw probleem in kaart hebben gebracht, maken we samen met u een duidelijke doelstelling.

Ieder onderzoek bestaat uit een administratief vooronderzoek en het feitelijke tactische onderzoek (het echte recherchewerk). Het voorbereidend onderzoek wordt meestal uitgevoerd door één rechercheur. Voor het echte recherchewerk schakelen wij nagenoeg altijd meerdere rechercheurs in.

Gedurende en na afloop van het onderzoek delen wij onze bevindingen met u als opdrachtgever. Deze bevindingen van ons recherchewerk leggen wij vast in een eindrapportage. Als particulier recherchebureau stellen wij deze rapportage samen volgens alle wettelijke normen. Wij zijn erkend door politie en justitie. Zo bent u er zeker van dat u een wettig bewijs in handen heeft tijdens een eventuele strafzaak of civiele procedure.

Op zoek naar een particulier recherchebureau?

Een particulier recherchebureau inschakelen dat snel, flexibel en volgens alle wettelijke normen werkt? Recherchedienst Nederland kan 24/7 recherchewerk voor u uitvoeren. Denk aan onderzoek naar bedrijfsdiefstal, internetfraude, woonfraude en meer. Neem nu contact op voor het plannen van een intakegesprek.