Letselschade verhalen

Het komt regelmatig voor: mensen die onterecht letselschade verhalen. Als verzekeraar of werkgever is deze vorm van fraude een enorme kostenpost. Recherchedienst Nederland vertelt in dit blog over 3 opvallende vormen van onterecht letselschade claimen.

Stijging verzekeringsfraude

Volgens cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) een onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, is het aantal gevallen van verzekeringsfraude enorm gestegen. Het aantal onderzoeken dat bij het CBV is gemeld, steeg in 2016 met 21% ten opzichte van 2015. Een van de vormen van verzekeringsfraude is het onterecht letselschade verhalen. En dat doen mensen op steeds slinksere manieren.

Onterecht letselschade claimen: 3 voorbeelden

Omdat steeds meer verzekeraars alert zijn op fraude met letselschadeclaims verzinnen fraudeurs steeds slinksere manieren om geld te verdienen aan hun verzekering. Wij zetten 3 vormen op een rij:

  1. Scooterfraude

Frauderende jongeren hebben een nieuwe manier gevonden om geld op te strijken: onterecht letselschade claimen na een (in scene gezet) scooterongeluk. Naast de materiele schade claimen ze onterecht dat ze studievertraging hebben opgelopen. Verzekeraars keren dan maar liefst 16.000 euro uit ter compensatie voor het feit dat de jongere later aan het werk gaat en dus minder geld verdient.

  1. Vals ziekteverzuim

Een bedrijfsongeval hebben en claimen dat bepaalde klachten daardoor veroorzaakt zijn gebeurde al regelmatig. Nu zijn er gevallen bekend waarbij met een valse identiteit meerdere bedrijven worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ziekteverzuimpolissen worden afgesloten. Dan krijgen de niet-bestaande werknemers eerst een flinke loonsverhoging en vlak daarna worden ze ziekgemeld. Een enorme kostenpost voor de verzekeraar is het gevolg.

  1. Opzetaanrijding

Sommige mensen gaan ver om geld te verdienen met onterecht schade claimen. Zo zijn er gevallen bekend waarbij personen opzettelijk aanrijdingen veroorzaken om vervolgens flinke sommen geld van de verzekering op te strijken. Het zijn bekenden van elkaar die deze manier een extra centje verdienen.

Onderzoek onterecht letselschade verhalen

Zeker bij slinkse vormen van onterecht letselschade verhalen, is het soms lastig om dit als verzekeraar of werknemer te bewijzen. U wilt iemand niet onterecht beschuldigen. Het is dan verstandig om een recherchebureau in te schakelen. Zij kunnen een officieel letselschade-onderzoek uitvoeren. Recherchedienst Nederland heeft veel ervaring met dit soort onderzoeken. Zo kunnen wij onder andere een observatieteam inzetten dat foto’s of video-opnames maakt als bewijs.

Landelijk loket politie

Bij grote zaken waar veel geld mee gemoeid is, kunt u ook sinds kort ook terecht bij een nieuw speciaal landelijk loket van de politie. De bewijzen die wij al voor u verzameld hebben, kunt u dan aan dit team overhandigen. Het loket van de politie werkt samen met het Openbaar Ministerie.

Neem nu contact op

Heeft u het vermoeden dat een verzekerde of werknemer probeert onterecht letselschade te claimen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor een uitgebreid letselschade-onderzoek.